Stempas

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 6 maart 2019. Als u gaat stemmen neemt u uw stempas mee en ook een geldig identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Zonder identiteitsbewijs én stempas mag u niet stemmen.

Wie mag stemmen?

Stemgerechtigd zijn degenen die:

  • voor verkiezingen Provinciale Staten moet u de Nederlandse nationaliteit bezitten;
  • voor verkiezingen waterschap moet u in het gebied wonen van het Waterschap Rijn en IJssel;
  • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten;
  • op maandag 4 februari 2019 inwoner van de gemeente Duiven zijn;
  • op woensdag 20 maart 2019 achttien jaar of ouder zijn.

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u tot dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de Servicebalie in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur

Vindt u uw 'oude' stempas terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. U kunt alleen met de nieuwe stempas uw stem uitbrengen.

Stemmen met volmacht

Als een andere kiezer u heeft gevraagd om voor hem te stemmen, dan is het belangrijk dat u een kopie van het legitimatiebewijs van de ander meeneemt naar het stembureau.