Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Rioolaansluiting

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? En heeft u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Goed om te weten

Eerst openbaar riool

Leg uw afvoer pas aan nadat de gemeente het openbare riool heeft aangelegd tot de grens van uw terrein. Dan kunt u uw afvoer daarop aansluiten. De plaats en de diepteligging van het riool zijn namelijk van groot belang. De gemeente legt de aansluiting in overleg met u aan.

Type rioolstelsel

Vraag een aansluiting op het type rioolstelsel dat bij uw terrein ligt. Op de meeste plaatsen binnen de bebouwde kom ligt een vrij vervalstelsel. Buiten de bebouwde kom ligt meestal een drukriool. Bel voor de zekerheid de gemeente: (026) 31 79 911.

Let op: via een drukriool mag u alleen afvalwater afvoeren, dus geen regenwater.

Soorten rioolaansluitingen

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gemengde stelsels en gescheiden stelsels.

  • Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel? Dan heeft u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.
  • Wilt u een aansluiting op het gemengd stelsel, dan heeft u een enkele aansluiting nodig.
  • De vuilwaterafvoerleiding moet worden uitgevoerd in de kleur grijs.
  • De hemelwaterafvoerleiding moet worden uitgevoerd in de kleur groen.

Aanvragen

Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente:

Gemeente Westervoort
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Of geef het ingevulde formulier af in het gemeentehuis

Wat gebeurt er met uw aanvraag

  • De gemeente onderzoekt of zij een rioolhuisaansluiting voor uw terrein kan maken.
  • Is bij u een aansluiting op het vrij vervalstelsel aangelegd? Dan krijgt u de rekening wanneer de aansluiting klaar is.

Kosten

  • De kosten die aan de aanvraag verbonden zijn komen voor rekening van de aanvrager.
  • De aansluiting op het riool is verplicht. In een nieuw uitbreidingsplan zijn de kosten die verbonden zijn aan de rioolaansluiting over het algemeen in de grondprijs inbegrepen. Ook hier moet u verplicht een aansluiting hebben op het riool.
  • De exacte kosten zijn afhankelijk van uw situatie.