Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende functie. De commissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid.

Het kan gaan om vragen als:

  • Heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?
  • Is dat wel efficiĆ«nt gebeurd?
  • Is het binnen de geldende regels gedaan?
  • Heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?

Het accent bij deze onderzoeken ligt op leren en verbeteren. Daarom formuleert de commissie altijd aanbevelingen aan de raad. De rekenkamercommissie kiest zelf haar onderwerpen. Westervoort heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met de gemeenten Rijnwaarden en Doesburg.