In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden in elk geval tot 1 september 2020 aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Projecten in Westervoort

Groot onderhoud fietspaden Rijksweg

De gemeente Duiven gaat groot onderhoud uitvoeren aan de fietspaden langs de Rijksweg. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Schagen Infra. Het verkeer ervaart door deze werkzaamheden verkeershinder.

Locaties onderhoud

Fietspaden langs de Rijksweg tussen de Westsingel en de gemeentegrens met Westervoort.

Werkzaamheden

De huidige fietspaden van asfalt worden vervangen door duurzame betonnen fietspaden. De aannemer gaat eerst het huidige asfalt doorfrezen en daarna vlak maken. Dan wordt beton gestort en na de uithardingsperiode worden de bermen afgewerkt. De fietspaden worden per kant aangepakt. Eerst is het fietspad richting Westervoort (noordzijde van de Rijksweg) aan de beurt en daarna het fietspad richting Duiven (zuidzijde van de Rijksweg).

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats van 16 maart tot 6 juni 2020. Dit is een lange periode. De reden hiervan is dat we de paden van beton maken. Beton heeft een lange periode nodig om uit te harden. Natuurlijk is de duur van de werkzaamheden ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afsluiting wegen

Om het onderhoud aan de fietspaden uit te kunnen voeren wordt de Rijksweg zelf twee keer een periode van twee weken afgesloten voor al het verkeer. De twee afsluitingsperiodes zijn van 16 maart tot en met 27 maart en van 28 april tot en met 12 mei 2020. In deze periodes wordt de Rijksweg afgesloten tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Buiten deze periodes is de Rijksweg open voor al het verkeer.

Voor het openbaar vervoer blijft de Rijksweg de gehele periode open. De fietsers moeten oversteken naar het andere fietspad.

Verder komen er omleidingsroutes. Deze omleidingsroute wordt aangegeven door borden. Als het nodig is worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen en de veiligheid bij de werkzaamheden te verzekeren. De gemeente vraagt uw begrip voor het ongemak. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Informatie

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Westervoort: (026) 317 99 11.

Heeft u technische vragen over het werk dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Schagen Infra, de heer Dennis Janssen. Zijn telefoonnummer is:  06 –13 74 31 12.

Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030

Toekomstbeeld voor de Mosterdhof

Eind april 2019 hebben de bewoners van de wijk Mosterdhof in samenwerking met de gemeente Westervoort en andere wijkpartijen zoals het waterschap, de woningbouwvereniging, de wijkpolitie en het Energiebespaarhuis een wijkontwikkelingsplan voor de periode 2019-2030 opgeleverd. In dit wijkontwikkelingsplan staat een toekomstbeeld voor de Mosterdhof beschreven. Ook staan er maar liefst 37 korte en lange termijnacties in, gekoppeld aan de vier thematische lijnen (ambities). Deze vier lijnen hangen met elkaar samen, versterken elkaar en lopen soms in elkaar over. De ontwikkellijnen zijn:

  • Fris en fruitig.
  • De wijk uit zijn schulp.
  • Aandacht voor elkaar.
  • Klaar voor de toekomst.

Voor de uitvoering van de acties is per ontwikkellijn een wijktafel ingericht. Het doel is om het wijkontwikkelingsplan verder uit te werken, het werk per wijktafel te verdelen en uiteindelijk ook acties waar te maken.
Verder doet de Mosterdhof mee aan de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal (zie ook: www.panoramalokaal.nl), opgezet door het College van Rijksadviseurs. Drie ontwerpteams strijden tegen elkaar om het beste ruimtelijke inrichtingsplan voor de Mosterdhof te maken. De winnaar wordt naar verwachting in september bekend gemaakt en gaat het nieuwe inrichtingsplan voor de Mosterdhof verder uitwerken.

Meer informatie over Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030


Speelruimteplan

De gemeente Westervoort maakt een nieuw speelplan. We kijken opnieuw naar de ca. 70 speeltuinen verspreid over Westervoort. De jeugd van nu speelt immers anders dan “wij vroeger”. Bijvoorbeeld met meer natuurlijke en duurzame speelvoorzieningen en met zand-water-hout-zwerfkeien. Ook is de gemeente Westervoort aan het vergrijzen en zijn er minder kinderen. Daarom zijn er ook 2 scholen gesloten.

Wij willen u, als inwoners van Westervoort, nadrukkelijk bij de plannen betrekken, het zijn namelijk uw kinderen die spelen in uw wijk. Er is in samenwerking met de kinderen van lagere scholen en met Creon een plan gemaakt. Dat plan vindt u hieronder. Ook zijn er 2 inloopavonden geweest waar gesproken is over het speelplan en zijn de wijkraden ook betrokken.

Mocht dit aan uw aandacht ontsnapt zijn of bent u niet in de gelegenheid geweest deze avonden te bezoeken dan willen wij u via de gemeentelijke website informeren. Tot eind december kunt u hierop reageren.
Uw reacties, opmerkingen, wensen kunt u mailen naar de gemeente Westervoort t.a.v. de heer A. Hoogenkamp: gemeente@westervoort.nl.

De raad gaat in het 1e kwartaal van 2019 vervolgens een besluit nemen over de uitvoering van het speelplan. Veel leesplezier en alvast hartelijk dank voor uw participatie.

pdf Concept Speelruimteplan gemeente Westervoort (PDF, 4.85 MB)

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Negen landelijke, regionale en lokale overheden verkennen samen met Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden rond de IJssel, tussen IJsselkop en Giesbeek. Niet alleen werken we in dit gebied in het kader van het landelijke Deltaprogramma 2015 aan de verdere verbetering van hoogwaterveiligheid. We verkennen ook samen met gebruikers van de uiterwaarden hoe we het gebied zo kunnen inrichten dat wensen van alle belanghebbenden zoveel mogelijk worden behartigd. Samen gaan we op zoek naar de beste balans voor waterveiligheid en ontwikkeling van economie, natuur en recreatie.

Meer informatie leest u op www.rivierklimaatpark.nl. Of blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief van het project. Aanmelden kan via de website http://www.rivierklimaatpark.nl/Beheer/Registraties/814983.aspx.