Projecten in Westervoort

Speelruimteplan

De gemeente Westervoort maakt een nieuw speelplan. We kijken opnieuw naar de ca. 70 speeltuinen verspreid over Westervoort. De jeugd van nu speelt immers anders dan “wij vroeger”. Bijvoorbeeld met meer natuurlijke en duurzame speelvoorzieningen en met zand-water-hout-zwerfkeien. Ook is de gemeente Westervoort aan het vergrijzen en zijn er minder kinderen. Daarom zijn er ook 2 scholen gesloten.

Wij willen u, als inwoners van Westervoort, nadrukkelijk bij de plannen betrekken, het zijn namelijk uw kinderen die spelen in uw wijk. Er is in samenwerking met de kinderen van lagere scholen en met Creon een plan gemaakt. Dat plan vindt u hieronder. Ook zijn er 2 inloopavonden geweest waar gesproken is over het speelplan en zijn de wijkraden ook betrokken.

Mocht dit aan uw aandacht ontsnapt zijn of bent u niet in de gelegenheid geweest deze avonden te bezoeken dan willen wij u via de gemeentelijke website informeren. Tot eind december kunt u hierop reageren.
Uw reacties, opmerkingen, wensen kunt u mailen naar de gemeente Westervoort t.a.v. de heer A. Hoogenkamp: gemeente@westervoort.nl.

De raad gaat in het 1e kwartaal van 2019 vervolgens een besluit nemen over de uitvoering van het speelplan. Veel leesplezier en alvast hartelijk dank voor uw participatie.

pdf Concept Speelruimteplan gemeente Westervoort (PDF, 4.85 MB)

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Negen landelijke, regionale en lokale overheden verkennen samen met Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden rond de IJssel, tussen IJsselkop en Giesbeek. Niet alleen werken we in dit gebied in het kader van het landelijke Deltaprogramma 2015 aan de verdere verbetering van hoogwaterveiligheid. We verkennen ook samen met gebruikers van de uiterwaarden hoe we het gebied zo kunnen inrichten dat wensen van alle belanghebbenden zoveel mogelijk worden behartigd. Samen gaan we op zoek naar de beste balans voor waterveiligheid en ontwikkeling van economie, natuur en recreatie.

Meer informatie leest u op www.rivierklimaatpark.nl. Of blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief van het project. Aanmelden kan via de website http://www.rivierklimaatpark.nl/Beheer/Registraties/814983.aspx.