Pleegouders gezocht!

Publicatiedatum: 
30 oktober 2017
In veel Nederlandse gemeenten en bij alle pleegzorgorganisaties is een tekort aan pleegouders. Naast dat tekort loopt ook het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders terug. Dit is een landelijke trend, die jammer genoeg ook in Westervoort speelt.

Lange wachttijden

Door het tekort aan pleegouders moeten ouders en kinderen in sommige gevallen te lang wachten op een plek in een pleeggezin. Door de lange wachttijden zien we dat de situatie soms escaleert. Kinderen worden dan volledig uit huis geplaatst, terwijl in eerste instantie enkel ondersteuning in het weekend nodig was. Kortom het huidige aanbod sluit niet aan op de vraag. Pleegzorg Nederland doet onderzoek naar de reden waarom de aanmeldingen teruglopen.

Meer informatie over pleegzorg

Meer informatie over pleegzorg kunt u vinden op www.supergewonemensengezocht.nl. Pleegzorgorganisatie Lindenhout houdt de komende weken diverse informatieavonden voor geïnteresseerden, deze worden aangekondigd op hun website.