Organisatie en bestuur

Gemeenteraad

Samenstelling en taken gemeenteraad, mogelijkheden voor inspraak, vergaderingen

College van burgemeester en wethouders

Dagelijks bestuur van de gemeente. Besluitenlijst, jaarverslag, collegeakkoord, taken burgemeester en wethouders

Publicaties en verslagen

Bekendmakingen van de gemeente, wetten en regels en ruimtelijke plannen

Onderscheidingen

Als u iemand kent die een lintje verdient

Werken bij de gemeente

Vacatures en informatie over de gemeente als werkgever