Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Ook minister stemt in met breed gedragen plan Rivierklimaatpark IJsselpoort

29 oktober 2020
De raden van de vijf betrokken gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar hebben de plannen voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort de afgelopen weken vastgesteld. Met de voorkeursbeslissing van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, op 24 oktober jl. staan nu alle lichten op groen om de plannen voor de toekomstige inrichting van het gebied tussen Arnhem en Giesbeek gedetailleerd uit te werken.

De plannen, beschreven in een Intergemeentelijke Structuurvisie, zijn tot stand gekomen met inbreng van inwoners, belangenvertegenwoordigers, agrariërs en andere ondernemers. Belangen en ideeën zijn zorgvuldig meegewogen. Zo kon een evenwichtig plan tot stand komen dat zorgt voor toegankelijke en aantrekkelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen.

De hoogtepunten

De IJssel kan hoogwater straks beter opvangen. De doorstroming wordt verbeterd door kadeverlagingen bij Lathum en een geul bij Westervoort. Ondieptes voor de scheepvaart worden opgelost door aanpassingen aan de oevers. Ook worden maatregelen getroffen die het verder zakken van de rivierbodem zoveel mogelijk tegengaan. Het gebied wordt divers, aantrekkelijker én toegankelijker. Natuur die voor het rivierengebied kenmerkend is komt terug, er komen extra wandelpaden, cultureel erfgoed wordt in ere hersteld en landbouw en recreatie gaan waar mogelijk hand in hand. Agrariërs in het gebied krijgen meer toekomstperspectief door natuurinclusieve landbouw.

Voortzetting samenwerking

Sinds 2016 werken de vijf gemeenten en het ministerie, de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten samen aan het Rivierklimaatpark. Over het vervolg zijn afspraken vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst die de tien partners op 29 oktober 2020 hebben ondertekend. Ook over de verdeling van de kosten van circa 60 miljoen euro zijn afspraken gemaakt. Het Rijk stelt 40 miljoen euro beschikbaar. De provincie, gemeenten, het waterschap en Natuurmonumenten dragen het resterende deel bij.

Tijdens de gedetailleerde uitwerking van de plannen de komende jaren is er voor inwoners, gebruikers en belangenvertegenwoordigers weer uitgebreid de mogelijkheid om mee te denken over de inrichting van het gebied. De uitvoering van de maatregelen in het Rivierklimaatpark vindt naar verwachting plaats van 2024 tot en met 2028. 

Lees de plannen

Lees op de website van Rivierklimaatpark IJsselpoort de vastgestelde plannen, de nieuwsbrief en bekijk een animatie waarin de plannen in 3 minuten worden toegelicht.

Uniek kijkje achter de schermen

In 2007 nog een idee van één partij, nu een concreet plan van tien partners voor een uniek rivierklimaatpark. Dit mooie resultaat met voor ieder wat wils konden we bereiken door de nauwe samenwerking met en het enthousiasme en de waardevolle inbreng van vele betrokkenen. Een uitdagend, inspirerend en leerzaam traject. In het mijlpaalmagazine Rivierklimaatpark IJsselpoort, van idee tot plan blikken we terug op de afgelopen jaren en lichten we de hoogtepunten van de plannen toe. 

Download dit magazine met een uniek kijkje achter de schermen op www.rivierklimaatpark.nl