Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Ondersteuning bij laag inkomen

Bijzondere bijstand

Wij adviseren u om eerst de onderstaande folder goed door te lezen. Zo voorkomt u dat u bijzondere bijstand of minima aanvraagt terwijl u daar geen recht op heeft.

pdf Folder 2021 Westervoort (PDF, 304.21 KB) pdf Minimuminkomen en vermogensgrens januari 2021 (PDF, 1.13 MB)

Voorwaarden

 • De kosten moeten bijzonder zijn: het moeten kosten zijn die niet iedereen maakt of kosten die u door bijzondere omstandigheden moet maken.
 • De kosten moeten echt noodzakelijk zijn.

Wie kan bijzondere bijstand krijgen?

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u heeft. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Bijzondere bijstand aanvragen

 • U vraagt bijzondere  bijstand aan met uw DigiD.
 • Bij het doorlopen van het formulier voegt u verschillende bewijsstukken toe.
 •  Wilt u de bijzondere bijstand niet online aanvragen of heeft u geen DigiD dan kunt u bellen met het Sociaal loket op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer (026) 317 99 11.

Minimaregelingen

De gemeente kent verschillende minimaregelingen voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau waarvan het vermogen niet hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen.

Vanaf 1 januari 2021 komt het Persoonlijk minimabudget te vervallen.
De oude regelingen zijn ondergebracht onder de minimaregelingen.
De Individuele inkomenstoeslag is een aparte regeling geworden.

 • Gelrepas www.gelrepas.nl.
 • Deelname collectieve ziektekostenverzekering.
 • Computer/printer (Deze regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen in de leeftijd tot 18 jaar, die in groep 7 of 8 op de basisschool zitten of voortgezet- of beroepsonderwijs volgen)   .
 • Tegemoetkoming voor mensen met meerkosten voor chronisch zieken,  gehandicapten of vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

Uitsluiting voor studenten

Studenten zijn in beginsel uitgesloten van de minimaregelingen

Lees eerst de voorwaarden in de folder goed door. Zo voorkomt u dat u een minimaregeling aanvraagt terwijl u daar geen recht op heeft.

Uitgebreid aanvraagformulier minimaregelingen.

Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor:

 • Mensen zonder een bijstandsuitkering en die niet eerder in dit jaar een aanvraag  minimaregelingen hebben ingediend.
pdf Uitgebreid aanvraagformulier minimaregelingen (PDF, 1.24 MB)

Verkort aanvraagformulier minimaregelingen

Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor:

 • Mensen met een bijstandsuitkering.
 • Mensen zonder een bijstandsuitkering, maar die eerder in dit jaar een aanvraag minimaregelingen hebben ingediend en ontvangen.
pdf Verkort aanvraagformulier minimaregelingen (PDF, 1.2 MB)

Individuele inkomenstoeslag

Deze regeling is voor mensen met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau waarvan het vermogen niet hoger is dan het maximaal vrij te laten vermogen. U kunt het geld vrij besteden. Dit bedrag kunt u gebruiken voor spullen die u met een laag inkomen moeilijk kunt betalen, bijvoorbeeld een nieuw bankstel of een televisie.

De voorwaarden waaraan u en uw partner moet(en) voldoen:

 • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in de gemeente Westervoort.
 • U hebt gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden een inkomen of een uitkering (bijv.: de ANW/WAO/WIA/Wajong) ontvangen en uw gezamenlijke inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm; heffingskorting(en) en bijv. pensioen tellen mee als inkomen. Voor actuele bijstandsnormen kunt u kijken op www.minszw.nl of in onze folder.
 • U hebt gedurende 12 maanden geen vermogen boven de vermogensgrens van de Participatiewet(zie hiervoor “Minimuminkomen en vermogensgrens” op onze website).
 • U hebt over de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag ontvangen.

U hebt in ieder geval geen recht op de individuele inkomenstoeslag als:

 • U en/of uw partner op de peildatum jonger bent/zijn dan 21 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U en/of uw partner op de peildatum nog geen 12 maanden een inkomen onder de 110% van de voor u geldende bijstandsnorm heeft/hebben.
 • U en/of uw partner in de afgelopen drie jaar door fraude (een periode) een aanzienlijk hoger  inkomen gehad heeft/hebben, waardoor uw inkomen boven 110% van de voor u geldende bijstandsnorm kwam.
 • U een studie volgt als bedoeld in de WSF 2000 of WTOS of BBL.
 • U en/of uw partner uitzicht hebt/hebben op inkomensverbetering of een maatregel hebben gehad wegens het niet voldoen aan de arbeids- en re-integratieverplichtingen.
pdf Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (PDF, 1.2 MB)