Meteen melden

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Meld het ons. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen, ongedierte of berenklauwen en processierupsen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Wat moet u weten

U kunt problemen bij u in de buurt aan ons melden, zoals:

 • een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • een kapot verkeerslicht of kapotte straatverlichting
 • rondslingerend afval (zwerfvuil)
 • een kapot verkeersbord of -paaltje
 • verstopt riool in de grond van de gemeente
 • achterstallig onderhoud van struiken, bomen en ander openbaar groen
 • overhangende of losse takken en uitstekende wortels
 • bomen met processierupsen
 • berenklauwen

Is het een spoedeisende melding? Neem dan telefonisch contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente via (026) 317 99 11

Wat doet de gemeente met uw melding?

Hieronder leest u per type melding op welke wijze deze wordt opgepakt en afgehandeld.

 • Meldingen over groen
  Meldingen met betrekking tot regulier onderhoud worden binnen 2 werkdagen opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn maaisel op verharding, niet gemaaid, te veel onkruid in de plantvakken, slecht zicht door beplanting. Meldingen over bomen worden in tweewekelijkse ronden opgepakt. Overige vragen of verzoeken met betrekking tot groen(onderhoud) worden binnen 1 week opgepakt.
 • Ongedierte, verkeersborden en openbare prullenbakken
  Binnen 2 werkdagen.
 • Bestrating
  Binnen 2 weken.
 • Onderhoud begraafplaats
  Binnen 3 werkdagen.

 

 • Meldingen APV (bijvoorbeeld een melding over honden, milieu, parkeren, vernielingen en overlast)

Urgente meldingen worden direct opgepakt. Een melding is urgent als dit direct gevaar voor personen of zaken meebrengt. De beoordeling hiervan vindt plaats door de BOA’s.

De gemeente probeert een klacht/melding zo snel mogelijk te behandelen. Dit kan in sommige gevallen langer duren vanwege de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan meldingen.
Allereerst zullen de meldingen worden opgepakt welke een direct gevaar voor de gezondheid dan wel openbare orde opleveren. Bij de resterende meldingen wordt eerst afgewogen hoe urgent deze zijn en afhankelijk daarvan zullen deze sneller, later of in enkele gevallen soms zelfs niet worden opgepakt.

Voor onze BOA’s is het van belang dat meldingen/klachten ingediend blijven worden. Door deze berichten krijgen wij een goed beeld van de capaciteit die nodig is voor de verwerking van alle meldingen en klachten.

 • Straatverlichting

Meldingen over defecte straatverlichting worden binnen 10 werkdagen opgepakt. Als het een gevaarlijke situatie betreft dan wordt de monteur gevraagd de klacht met voorrang op te pakken.