Meer mantelzorgers in het zonnetje

8 juli 2019
Het mantelzorgcompliment in Westervoort gaat in 2020 veranderen. Daar heeft de gemeenteraad om gevraagd. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor de inzet en hulp die inwoners van hun mantelzorger(s) krijgen.

De gemeente gaat in 2020 alle inwoners die Wmo-zorg ontvangen twee cadeaubonnen van € 25 geven waarmee zij vervolgens hun mantelzorger(s) kunnen verrassen. Voor de inwoners die wel mantelzorg ontvangen, maar geen Wmo-zorg hebben, heeft de gemeente ook een compliment beschikbaar (op aanvraag). Door de proactieve benadering worden meer mantelzorgers in het zonnetje gezet.

Rol mantelzorger

Mantelzorgers vervullen een belangrijke functie. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor de inzet en hulp die inwoners van hun mantelzorger(s) krijgen. Wethouder Rob Raaijman:

”De gemeenteraad vindt het belangrijk dat mantelzorgers zich gewaardeerd voelen. Het werk van mantelzorgers is onbetaalbaar en onmisbaar. Hun inzet is in geen enkele waarde uit te drukken. De gemeente wil graag aandacht hebben voor de mensen die zich inzetten voor een ander en hen die waardering geven in de vorm van het mantelzorgcompliment.”

Meer mantelzorgers bereiken

Anders dan sommige reacties onder andere op social media weergeven, is het nadrukkelijk geen bezuinigingsactie. De gemeente Westervoort  is blij met de hulp van deze zorgverleners  en hecht er juist waarde aan om al deze mensen in het zonnetje te zetten. Meer mantelzorgers bereiken zou er zelfs voor kunnen zorgen dat uitgaven toenemen.

Proces mantelzorgcompliment in 2020

In de gemeenteraadsvergadering van 1 juli 2019 is een motie aangenomen. Daarin staan actiepunten die de gemeente bij de uitreiking in 2020 gaat toepassen. De gemeente gaat dan de inwoners die (Wmo-)zorg ontvangen het compliment toesturen zodat zij daar hun mantelzorger(s) mee kunnen verblijden. Voor de inwoners die wel mantelzorg ontvangen, maar geen Wmo-zorg hebben, heeft de gemeente ook een compliment beschikbaar. Automatisch toekennen is niet mogelijk, zij kunnen het compliment dan aanvragen.

Dat betekent dat de uitreiking vooral proactief gebeurt en eenvoudiger wordt. Zo hoopt de gemeente meer mantelzorgontvangers te bereiken. Het blijkt namelijk dat lang niet alle inwoners die mantelzorg ontvangen het mantelzorgcompliment aanvragen. Het kan zijn dat de aanvraag voor een mantelzorgcompliment voor sommige zorgontvangers complex is.

Het compliment bestaat uit twee cadeaubonnen van € 25,00. De mantelzorgontvanger kan deze dan cadeau doen aan zijn/haar mantelzorger(s).

Hoe gaat het in 2019?

Inwoners die afgelopen keer het mantelzorgcompliment hebben gehad, krijgen een brief van de gemeente. Hierin staat dat zij automatisch het compliment in 2020 toegekend krijgen. Er wordt een bedrag van € 100 overgemaakt aan de mantelzorgontvanger, die dit vervolgens cadeau kan doen aan zijn/haar mantelzorger(s).

Inwoners die wel mantelzorg ontvangen maar niet bij de gemeente bekend zijn, kunnen een aanvraag doen voor het mantelzorgcompliment. De gemeente publiceert wanneer en op welke manier aanvragen mogelijk is.