Landschap met water en bomen

Meer aandacht voor digitale criminaliteit

29 november 2022
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Integrale Veiligheidsplan 2023-2026 aan de gemeenteraad van Westervoort aangeboden. Een nieuwe prioriteit ten opzichte van voorgaande jaren is digitale criminaliteit. Daarnaast gaat de gemeente door met de aanpak van overlastgevende personen en wordt de strijd voortgezet tegen de georganiseerde criminaliteit (ondermijning).

Veiligheidsbeeld

Om een beeld te krijgen van het veiligheidsniveau is voor het plan gebruik gemaakt van cijfers van de politie en de uitkomsten van een enquête onder inwoners van de gemeente Westervoort. Uit de cijfers blijkt dat op veel punten voortuitgang is geboekt. Zo is het aantal aangiftes van woninginbraken, autodiefstallen en geweld fors gedaald. Het aantal meldingen van jeugdoverlast, burenruzies en horizontale fraude is gestegen. Volgens die enquête geven inwoners van Westervoort de eigen buurt gemiddeld een 7,0 als het gaat om veiligheid. 73% van de inwoners voelt zich zelden of nooit onveilig in de eigen buurt. 

Digitale criminaliteit

Drie punten krijgen voorrang als het gaat om de openbare orde en veiligheid in de gemeente Westervoort. Nieuw speerpunt is de digitale criminaliteit. “Digitale criminaliteit is een nieuwe vorm van criminaliteit die sterk in opkomst is. Op een sluwe manier worden bij mensen gegevens of geld ontfutseld voor crimineel gewin. Daar moeten we een dam tegen proberen op te werpen. Dat begint bij inwoners bewuster maken van de risico’s en ze aansporen om zaken te melden. Daar gaan we extra op inzetten.“, aldus burgemeester Arend van Hout. 

Samenwerking

Ook wordt de komende jaren weer veel tijd en energie gestoken in het bestrijden van georganiseerde criminaliteit en de aanpak van overlast (waaronder jeugdoverlast). Daarbij wordt goed samengewerkt met de gemeenten Duiven en Zevenaar, de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online

Wij zijn bereikbaar via