Markt van de Ideeënfabriek van Westervoort

Publicatiedatum: 
10 april 2017
Op dinsdag 18 april 2017 is er een leuke markt van de Ideeënfabriek van Westervoort. Tussen 16 en 19 uur is iedereen welkom in Kulturhus De Nieuwhof voor info en inspiratie over het innovatiebudget.

Niet alleen worden de succesvolle projecten die zijn gerealiseerd met subsidie van het innovatiebudget van 2016 gepresenteerd, het is ook bedoeld voor inwoners die het leuk vinden om een vernieuwend idee dat zij (al) hebben uit te werken en in te dienen dit jaar. Want er is ook voor 2017 budget beschikbaar. De markt staat vooral in het teken van informatie delen en inspireren. 

Innovatiebudget

De gemeente Westervoort heeft budget beschikbaar voor vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur, recreatie, ontspanning of mensen samen brengen bijvoorbeeld. De gemeente vindt het belangrijk om ruimte te geven aan ideeën die komen vanuit de inwoners zelf en die voorzien in een bepaalde behoefte….. Eigen kracht! Het innovatiebudget zoals dat wordt genoemd, stimuleert dit en kan slimme oplossingen financieren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties mogen uiteraard hun plannen indienen.
Plannen moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden, onder andere dat de activiteit in Westervoort plaats gaat vinden en dat het moet voorzien in een bepaalde behoefte van inwoners.

Innovatiemarkt 18 april

Tijdens de markt op 18 april kunnen bezoekers inspiratie opdoen, informatie verkrijgen over het innovatiebudget en in contact komen met mensen die al eerder een plan hebben ingediend. Zij laten graag hun resultaten zien.

Initiatiefnemers de Bewonersacademie Westervoort, Goed voor elkaar team Westervoort, de gemeente Westervoort en de werkgroep de Ideeënfabriek nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen. Sascha Wolkenfelt van de Bewonersacademie: “Iedereen moet gewoon gezellig langskomen bij de markt. We hebben een leuke invulling van de middag/avond en willen vooral mensen enthousiast maken om nieuwe plannen in te dienen. Want het mooie is dat plannen die een aanwinst zijn voor Westervoort zijn daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Daar profiteert heel Westervoort uiteindelijk van. Dan heb je pas eer van je werk/idee, toch?!“