Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Kandidaatstelling

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau dat bij die verkiezing hoort. De dag van de kandidaatstelling is maandag 31 januari 2022. Op deze dag moet u de kandidatenlijst tussen 9.00 en 17.00 uur inleveren in het gemeentehuis.

Voorinlevering

U kunt de kandidatenlijst en de stukken die hierbij horen al eerder laten controleren. Dit heet voorinlevering. U moet hiervoor een afspraak maken. 

Let op: bij de voorinlevering worden de stukken alleen gecontroleerd. Ze worden niet ingenomen. Als de stukken in orde zijn, dan levert u die alsnog in op de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022.

Proces van de kandidaatstelling

Er zijn een aantal onderdelen die noodzakelijk zijn voor de kandidaatstelling. Het proces wordt uitgelegd op de website van de Kiesraad.

Kandidaatstelling en OSV2020

De kandidatenlijst en de formulieren die erbij horen maakt u zelf aan met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020). Het centraal stembureau gebruikt OSV2020 om de ingeleverde kandidatenlijsten te controleren. OSV2020 maakt automatisch alle documenten aan die u nodig heeft voor de kandidaatstelling. Vanaf medio december 2021 kunt u OSV2020 gratis downloaden via de Kiesraad. Wilt u meer weten over OSV2020? Kijk dan op de website van de Kiesraad.

Meenemen op de dag van de kandidaatstelling

 • Kandidatenlijsten.
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst.
 • Voor elke kandidaat die niet in Duiven woont: verklaring dat hij/zij van plan is (bij benoeming) in Duiven te gaan wonen.
 • Voor elke kandidaat: kopie geldige Nederlandse identiteitskaart of Nederlands paspoort.
 • Machtiging voor het plaatsen van een partijnaam boven de kandidatenlijst.
 • Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de stukken inlevert.

Bijzondere gevallen

 • Als de namen van 2 of meer partijen op 1 gezamenlijke lijst komen: machtiging tot het plaatsen van 1 gezamenlijke naam.
 • Bij nieuwe partijen: origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (zie alinea 'Waarborgsom kandidaatstelling').
 • Partijen die voor het eerst meedoen of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad: 20 ondersteuningsverklaringen.

Herstel verzuim kandidaatstelling

Op 1 februari 2022 is er een besloten zitting van het centraal stembureau van de gemeente. Tijdens de zitting wordt de geldigheid van de kandidatenlijsten gecontroleerd. En de kandidaten op de lijst en de naam van de partijen boven de lijst. Zijn nog niet alle stukken in orde, dan heeft u nog de mogelijkheid om de juiste stukken in te leveren. Dit heet 'herstel verzuim kandidaatstelling'. 

Zijn de stukken niet compleet, dan wordt de partij hierover geïnformeerd. Partijen kunnen binnen 3 dagen de stukken inleveren. Dit heet 'herstelbare verzuimen' in orde maken. Het inleveren van de ontbrekende stukken kan op: 

 • 2 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur.
 • 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur.
 • 4 februari 2022 van 9.00 tot 15.00 uur (hierna niet meer mogelijk).

U kunt hiervoor binnen lopen. Een afspraak maken is niet nodig. 

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald betalen een waarborgsom van € 225,-.

De waarborgsom moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn bij de gemeente. Neem voor betaling contact op met de afdeling Burgerzaken. Zet bij de omschrijving 'waarborgsom kandidaatstelling' met uw partijnaam. De partij levert het betaalbewijs in op de dag van kandidaatstelling. 

De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. Dit kunt u terugvinden in artikel H14 van de Kieswet.