Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Kandidaat gezamenlijke Rekenkamer Duiven, Doesburg en Westervoort

14 juli 2021
Wij zoeken door het vertrek van een van de rekenkamerleden een nieuw lid voor de gezamenlijke Rekenkamer (gemeenten Duiven, Doesburg en Westervoort).

In 2017 is door de gemeenteraden van de drie gemeenten besloten om een gezamenlijke rekenkamer in te stellen. De rekenkamer bestaat uit drie leden. Elk lid is ook contactpersoon van één van de deelnemende gemeenten. De rekenkamer heeft een klankbordgroep. Per gemeente zijn er twee raadsleden afgevaardigd naar de klankbordgroep. De klankbordgroep fungeert als klankbord voor de gezamenlijke rekenkamer. Door het vertrek van één van de rekenkamerleden (de contactpersoon gemeente Duiven) heeft de klankbordgroep nu de opdracht om de sollicitatieprocedure te verzorgen om een kandidaat voor te dragen, die de drie gemeenteraden kunnen benoemen.

De gemeenteraden zoeken een:

Lid van de gezamenlijke Rekenkamer

Taken

De rekenkamer heeft de volgende taken:

 • Jaarlijks minimaal 1 of 2 onderzoeken verrichten naar doelmatigheid en doeltreffendheid;
 • Op basis van de uitgevoerde onderzoeken aanbevelingen en adviezen opstellen aan de drie gemeenteraden voor verbetering van beleid en uitvoering;
 • Jaarlijks een onderzoeksprogramma vaststellen na overleg met leden van de Klankbordgroep;
 • Bij de opzet van onderzoeken en de interpretatie van resultaten de mogelijkheden van vergelijking en benchmarking (met andere gemeenten) benutten.

Functie-eisen

Voor de leden van de rekenkamer gelden de volgende functie-eisen:

 • De leden hebben onderzoekservaring op het gebied van openbaar bestuur, openbare financiën of beleidsevaluatie;
 • De leden hebben affiniteit met en begrip voor politiek en beleid en zijn in staat onderzoek te vertalen in praktisch relevante aanbevelingen;
 • De leden hebben bij voorkeur bestuurlijke ervaring (gemeenteraad, college, etc.);
 • De leden beschikken over communicatieve vaardigheden die van een actieve Rekenkamer mogen worden verwacht;
 • De verdeling van de rollen hangt af van de ervaring en voorkeur van de uitgekozen personen.

Werkwijze

 • De rekenkamer hanteert de volgende werkwijze:
 • De rekenkamer opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeenteraden;
 • De rekenkamer onderhoudt contacten met politici, bestuurder, ambtenaren en belangrijke instellingen of bedrijven om ideeën op te doen voor relevant onderzoek en om draagvlak voor aanbevelingen te vergroten;
 • Ieder lid is benoemd door de drie gemeenteraden;
 • Jaarlijks zal de rekenkamer één of twee onderzoeken doen en/of enkele korte evaluaties, quick-scans of  evaluaties van uitvoering van eerdere aanbevelingen zelf uitvoeren en rapporteren.

Wat bieden we

De kandidaat wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

De leden van de rekenkamer worden bezoldigd met een vaste vergoeding van
€ 200,- per bijgewoonde vergadering en een vergoeding van € 60,- per uur voor onderzoeks- en rapportage-activiteiten. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die in de regio woonachtig is.

Vragen?

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wouter Bosch, raadsgriffier van de gemeente Duiven. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-22806697.

Sollicitaties

Heeft u belangstelling voor deze functie? Dan kunt u een motivatie en cv vóór 1 september a.s. sturen naar sollicitaties.044984@werkeningelderland.nl.