Landschap met water en bomen

Invoering ja/ja-sticker voor minder papierafval

06 december 2022
Nieuws

Het college van Westervoort stelt de gemeenteraad voor om een ja/ja-sticker in te voeren, in het voorjaar van 2023. Hiermee krijgen inwoners geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer in de brievenbus. Tenzij ze met een sticker aangeven dit wél te willen.

Het voorkomen van (papier)afval is duurzamer dan het achteraf scheiden, inzamelen en recyclen. Zeker omdat papier niet eindeloos recyclebaar is. Met de invoering van de ja/ja-sticker wil het college de hoeveelheid papier verminderen. Nu kunt u met een nee/nee- of nee/ja-sticker aangeven dat u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt ontvangen. De nieuwe ja/ja-sticker draait dit om. De standaard is dan: geen reclame meer in de brievenbus.

Huis-aan-huisbladen

Dit voorgenomen besluit heeft geen gevolgen voor huis-aan-huis bladen zoals Westervoort Post en het Westervoorts Nieuwsblad. Huis-aan-huis bladen die voor meer dan 10% bestaan uit informatie over en nieuws uit het verspreidingsgebied worden niet gezien als ongeadresseerd reclamedrukwerk. Deze mogen ook zonder ja/ja-sticker worden bezorgd.

Gebruik brievenbusstickers

Voor de bezorging geldt na invoering het volgende:

  • Geen sticker: Geen reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen.
  • Ja/ja-sticker: Reclamefolders en huis-aan-huisbladen.
  • Nee/ja-sticker: Geen reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen. De sticker kan op de brievenbus blijven zitten, maar mag er ook af. De situatie is hetzelfde als wanneer er geen sticker is geplakt. 
  • Nee/nee-sticker: Geen reclamefolders, geen huis-aan-huisbladen.

Wilt u na invoering van dit nieuwe systeem nog reclame ontvangen? Dan kunt u een ja/ja-sticker ophalen bij het gemeentehuis. 

Alternatieven voor ongeadresseerd drukwerk 

Er zijn verschillende alternatieven voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Folders zijn digitaal (online of via apps) te bekijken. Ook is het mogelijk om folders geadresseerd te ontvangen. 

Zienswijze

Dit voorstel is onderdeel van de afvalstoffenverordening 2023. Deze ligt ter inzage op het gemeentehuis, of ontvang deze via e-mail (mail naar afval@westervoort.nl). Reageren kan tot 10 januari met een zienswijze. Stuur deze naar afval@westervoort.nl. Of via de post naar de gemeente Westervoort, Postbus 40, 6930AA Westervoort. Vermeld op uw brief ‘Afvalstoffenverordening Westervoort 2023’. 

Afspraak maken

U bent welkom in het gemeentehuis. Wij helpen u graag goed. Daarom werken wij alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks geopend en dit zijn de openingstijden:

maandag 8.00 - 12.00 uur
dinsdag 8.00 - 12.00 uur
woensdag 8.00 - 16.00 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.00 uur
 
Hiernaast op de maandagavond, in de oneven weken, van 18.00 - 20.00 uur.

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Vul het contactformulier in.

Bereikbaarheid KlantContactCentrum

maandag t/m donderdag 8.00 - 16.00 uur
vrijdag 8.00 - 12.30 uur
   
Telefoon: (026) 317 99 11
WhatsApp: (06) 31 96 14 83

 Bereikbaarheid Sociaal Loket

maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Bezoekadres

Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Postadres

Postbus 40
6930 AA Westervoort

E-mailadres

gemeente@westervoort.nl

Telefoonnummer 

(026) 317 99 11

Blijf op de hoogte en volg ons online

Wij zijn bereikbaar via