Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Hoe ziet Westervoort er in 2040 uit?

21 april 2021
Het lijkt nog zo ver weg, maar de plannen voor Westervoort in 2040 worden nu gemaakt. In de Ontwerp Omgevingsvisie komen alle onderwerpen aan bod die voor de toekomst van Westervoort van belang zijn. Met ingang van donderdag 22 april tot en met woensdag 3 juni ligt de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage in het gemeentehuis in Westervoort.

Ambities

De toekomstvisie is tot stand gekomen na gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Westervoort wil in de toekomst een duurzaam thuis, een gezonde, sociale en veilige omgeving, een vitale economie en een goede bereikbaarheid voor haar inwoners realiseren. Daarbij is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de verschillende ambities.

Klaar voor de toekomst

De komende decennia komen ook veel ontwikkelingen van buiten op onze gemeente af. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, de beschikbaarheid van voldoende water en waterveiligheid. In de Ontwerp Omgevingsvisie komen dit soort ontwikkelingen aan bod binnen het thema ‘Klaar voor de toekomst’.

Inspraak

De komende zes weken hebben inwoners de laatste mogelijkheid om op het ontwerp van de Omgevingsvisie te reageren. Het besluit tot vaststelling van de Ontwerp Omgevingsvisie Westervoort wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Stukken inzien

Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u een afspraak maken via omgevingswet@1stroom.nl of via telefoonnummer (026) 317 99 11.

Schriftelijk reageren

Tot en met woensdag 3 juni kan iedereen schriftelijk op de Ontwerp Omgevingsvisie reageren. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort of aan omgevingswet@1stroom.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Köster. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer (026) 317 99 11 of omgevingswet@1stroom.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet en de Ontwerp Omgevingsvisie vindt u via www.westervoort.nl/omgevingswet