Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Herstelplan gemeente Westervoort goedgekeurd door gemeenteraad

24 maart 2021
De gemeente Westervoort heeft te maken met flinke tekorten op de begroting. Deze zijn voor een groot deel veroorzaakt door tekorten in de budgetten voor Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor deze taken ontvangt de gemeente structureel te weinig middelen van de rijksoverheid. Veel gemeenten in Nederland worden hierdoor in de problemen gebracht. Om financieel weer gezond te worden moet er hard gewerkt worden aan herstel. De financiële situatie was voor de provincie Gelderland aanleiding om de gemeente Westervoort onder preventief toezicht te plaatsen en aan de gemeente te vragen een financieel herstelplan op te stellen.

Herstelplan

Gisteravond is tijdens de raadsvergadering het herstelplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Eind maart gaat dit herstelplan richting de provincie Gelderland. De provincie Gelderland gaat de bezuinigingsvoorstellen beoordelen op haalbaarheid en gaat hierover medio mei een besluit nemen.

Bezuinigingsvoorstellen

In dit herstelplan zijn verschillende bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Hieronder zijn een paar bezuinigingsvoorstellen weergegeven:

  • Onroerend Zaak Belasting gaat per 1 januari 2022 met 7% omhoog.
  • Vanaf 2023 wordt er fors gekort op de subsidie voor de bibliotheek. Dit kan gevolgen hebben voor de huisvesting van de bibliotheek.
  • Verhogen hondenbelasting met € 14,- per hond.
  • Verschillende bezuinigingen op voorzieningen Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.
  • € 75.000,- bezuinigingen op het onderhoud van wegen en de openbare ruimte.

Dit zijn niet alle voorstellen. Er zijn er nog veel meer. Als gemeente hebben we gekeken naar alle beleidsterreinen om op te bezuinigen. Niet alle bezuinigingsvoorstellen gaan tegelijkertijd in.
Bij het opstellen van de bezuinigingsvoorstellen is een van de uitgangspunten geweest om de minima gezinnen en verenigingen zoveel mogelijk te ontzien.

Wat betekent dit voor Westervoort?

De bezuinigingsvoorstellen hebben directe gevolgen voor een groot deel van onze inwoners maar zijn helaas onvermijdelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar ook de provincie Gelderland bepleiten bij de rijksoverheid om structureel meer geld beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het sociaal domein. Hierdoor is er op termijn hopelijk weer meer mogelijk voor onze inwoners.