In gesprek

De gemeenteraad van de gemeente Westervoort wil graag weten wat er in Westervoort leeft. Eén van de manieren om te weten te komen wat u als inwoner bezig houdt is, dat u ze dat vertelt. Hiervoor biedt de gemeenteraad u een nieuw vorm van inspraak; 'In gesprek met de raad'.

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u in gesprek gaan met de raad over onderwerpen die op de agenda’s van de commissie staan, maar ook andere onderwerpen die u inbrengt, zo lang ze maar over het algemeen belang van Westervoort gaan. De raad kan zo gebruik maken van deskundigheid van inwoners, hen meenemen in het proces en draagvlak creëren voor het beleid. Er is maximaal één lid per fractie aanwezig. Op verzoek van de raad kan een wethouder of ambtenaar uitgenodigd worden.

U kunt niet in gesprek met de raad over

 • een persoonlijk belang
 • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open­staat of heeft opengestaan
 • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
 • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend

Tijd en plaats  

De 'in gesprek met de raad' bijeenkomsten staan in 2017 gepland op:  

 • 13 februari (ZZP centrum Uitterweert)
 • 20 maart (vergaderkamer 4 gemeentehuis)
 • 12 juni (Jongerencentrum Creon)
 • 4 september (locatie Zalencentrum Wieleman)
 • 20 november (Wijkcentrum ‘De Bult’, Koeweide 132 (achter speelgelegenheid De Broeklanden)

De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.00 uur. De locatie staat hierboven vermeld.

Aanmelding

Aanmelden uiterlijk 12.00 uur op de dag van de 'in gesprek' met de raad bijeenkomst of commissievergadering. U heeft de keuze om laagdrempelig in gesprek met de raad te gaan of in te  spreken in de commissievergadering.

Meer informatie

 • Raadpleeg de vergaderschema's van de raad en de raadscommissies of de raadsvoorstellen die op de agenda staan op Ibabs. Deze voorstellen staan ruim twee weken voor de commissievergaderingen op de website. 
 • U kunt de stukken ook lezen via een app op uw tablet. U moet daarvoor de app van ibabs downloaden en inloggen met de volgende gegevens:
  Website: westervoort
  Emailadres: burger
  Wachtwoord: burger

U heeft dan toegang tot de vergaderstukken van de commissie- en raadsvergaderingen

Livestream

De raads- en commissievergaderingen worden opgenomen en uitgezonden via de livestream. De 'in gesprek met de raad' bijeenkomsten worden niet opgenomen via de Livestream.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met de griffie.

 • Dorien van der Kamp, raadsgriffier (026-3179 206)
 • Hettie Nomden-Bremer, commissiegriffier (026-3179 209)