Gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van de gemeente Westervoort. Op deze dag wordt ook een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Op 6 februari heeft het hoofdstembureau in een besloten zitting de kandidatenlijsten onderzocht. Het proces verbaal van deze zitting, alsmede de ingeleverde kandidatenlijsten liggen ter inzage in het gemeentehuis tot het moment van de openbare zitting.

Op vrijdag 9 februari 2018 maakt het Centraal stembureau de definitieve kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten bekend. Dat gebeurt in het gemeentehuis om 16.00 uur. Dit is een openbare zitting. Na de zitting liggen de lijsten en het proces verbaal ter inzage in het gemeentehuis.