Gemeentelijk monument

Wilt u dat uw pand een gemeentelijk monument wordt? Dien dan bij de gemeente een verzoek om aanwijzing als gemeentelijk monument in.

Maak een afspraak:
Telefoon (026) 31 79 911

Goed om te weten

Voorwaarden voor aanwijzing gemeentelijk monument

  • Het is van algemeen belang door schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde
  • Het is van lokaal belang voor de gemeente Westervoort
  • Onder monumenten vallen niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen
  • Aanwijzen als gemeentelijk monument kan niet als het al een rijksmonument is

Antwoord van de gemeente

  • De gemeente vraagt advies van de monumentencommissie
  • Omwonenden of andere belanghebbenden kunnen ook hun mening geven
  • De gemeente stuurt u vervolgens een brief met het besluit. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u tot 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente

Subsidie en vergunning

  • De gemeente heeft geen subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u misschien in aanmerking voor een Cultuurfondshypotheek of de Annuiteitenlening van het Nationaal Restauratiefonds
  • Een vergunning voor verbouw en onderhoud vraagt u aan via het Omgevingsloket online

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over monumenten zoals beschermd stadsgezichten en rijksmonumenten.