Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Gemeentelijk monument

Wilt u dat uw pand een gemeentelijk monument wordt? Dien dan bij de gemeente een verzoek om aanwijzing als gemeentelijk monument in.

Maak een afspraak:
Telefoon (026) 31 79 911

Goed om te weten

Voorwaarden voor aanwijzing gemeentelijk monument

  • Het is van algemeen belang door schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.
  • Het is van lokaal belang voor de gemeente Westervoort.
  • Onder monumenten vallen niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen.
  • Aanwijzen als gemeentelijk monument kan niet als het al een rijksmonument is.

Antwoord van de gemeente

  • De gemeente vraagt advies van de monumentencommissie.
  • Omwonenden of andere belanghebbenden kunnen ook hun mening geven.
  • De gemeente stuurt u vervolgens een brief met het besluit. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u tot 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente.

Subsidie en vergunning

  • De gemeente heeft geen subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Als u een gemeentelijk monument gaat restaureren, komt u misschien in aanmerking voor een Cultuurfondshypotheek of de Annuïteitenlening van het Nationaal Restauratiefonds.
  • Een vergunning voor verbouw en onderhoud vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over monumenten zoals beschermd stadsgezichten en rijksmonumenten.