Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Gemeente Westervoort onder preventief toezicht

16 december 2020
De gemeente Westervoort komt volgend jaar onder verscherpt financieel toezicht van de provincie. Dat komt omdat de gemeente flinke tekorten op de begroting heeft die de komende jaren niet opgelost kunnen worden.

Financiële situatie gemeente Westervoort

Met name de oplopende uitgaven in het sociaal domein zorgen voor financiële problemen. Dit betekent dat we de begroting niet langer structureel en reëel sluitend kunnen krijgen.

Algemene problemen/tegenvallers

Nog meer dan in het verleden heeft de gemeente Westervoort de reserves moeten aanspreken. Dat deze eindig zijn spreekt voor zich. De uitgaven in het sociaal domein zijn afhankelijk van de zorgvraag waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. Wij geven hier meer aan uit, dan waarvoor we bekostigd worden. Daardoor hebben we als gemeente steeds meer uit eigen middelen moeten bijbetalen. Een en ander is een gevolg van de decentralisatie die in 2015 ingezet is en destijds met een korting door de hogere overheid gepaard ging. De algemene reserve is elk jaar als gevolg hiervan verminderd. We komen nu in de positie dat het aanwenden van de reserves om kosten te dekken niet langer toereikend is; de begroting sluit niet meer.
Dit is voor de provincie het moment om het toezicht van repressief naar preventief te verschuiven.
Wethouder Rob Raaijman pleit dan ook voor maatwerk bij de rijksuitkeringen in het gemeentefonds, zodat er een juiste balans ontstaat tussen de taken en de middelen waarmee de gemeente die taken moet uitvoeren.