In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden in elk geval tot 1 september 2020 aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we van ma - do geopend van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Gemeente Westervoort aan de slag met kerkenvisie

12 juni 2020
De gemeente Westervoort ondersteunt Rooms-Katholieke en Protestantse kerkgemeenschappen en inwoners van de gemeente in de zoektocht naar haalbare mogelijkheden om de kerkgebouwen voor het dorp te kunnen behouden. Samen gaan we aan de slag met een Kerkenvisie voor Westervoort.

Toekomst kerken

De RK St. Werenfriduskerk in Westervoort trekt steeds minder bezoekers. Daarom heeft het bestuur van de Rooms-Katholieke-Parochie besloten in 2021 de kerk te sluiten. Een groep inwoners uit Westervoort, waaronder leden van de locatieraad van de Werenfriduskerk, heeft het initiatief genomen om na te denken over de toekomst van het kerkgebouw.
Ook de Protestantse Werenfriedkerk (de monumentale dorpskerk) krijgt minder bezoekers in de kerk en is op zoek naar een breder gebruik van het kerkgebouw om deze te kunnen onderhouden en behouden voor het dorp.

De gemeente Westervoort ondersteunt deze zoektocht en heeft daarom aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bijdrage gevraagd voor het opstellen van een kerkenvisie voor Westervoort.
Er wordt bekeken op welke manier en met welke invulling en gebruik de kosten van de kerkgebouwen ook in de toekomst betaald kunnen worden. Om dat doel te bereiken wordt geluisterd naar alle betrokken partijen, zoals eigenaren, gemeente, bewoners en organisaties. Zo wordt onderzocht wat er in de toekomst mogelijk is om de kerken te behouden.
Westervoort loopt daarmee voorop in de Liemers en neemt de ervaringen mee in het proces van de regionale kerkenvisie die wordt opgesteld door de gemeenten Doesburg, Duiven en Zevenaar met inbreng van de ervaring van Westervoort.

Denk mee!

De gemeente heeft Spectrum, adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, gevraagd om een kerkenvisie op te stellen. Zij doen dit door gesprekken te voeren met kerkeigenaren en betrokkenen. Maar ook is de mening van de inwoners van Westervoort belangrijk. Door de coronacrisis worden nog geen (grote) bijeenkomsten georganiseerd.

We starten daarom met het verspreiden van een enquête om zoveel mogelijk mensen te vragen hun mening te geven over de kerkgebouwen in Westervoort.  De enquête wordt onder andere verspreid via sociale media en is te vinden via deze onderstaande link.