Evenement: vergunning aanvragen

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een straatfeest, braderie, optocht of een herdenking? En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Dan kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. Een aanvraag voor een evenementenvergunning kunt u met formulier 'Evenementenvergunning aanvragen' indienen.

Goed om te weten

U heeft GEEN vergunning nodig als:

  • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen.
  • Het evenement tussen 09.00 uur (op zondag 13.00 uur) en 23.00 uur plaatsvindt.
  • Geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09.00 uur (op zondag 13.00 uur) of na 23.00 uur.
  • Er geen weg langer dan 50 meter wordt afgezet, dan wel door het college aan te wijzen wegen.
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m² per object.
  • Er geen alcoholhoudende dranken, etenswaren of andere goederen tegen betaling worden aangeboden.
  • Er een organisator is.
  • Voldaan is aan de Adviesrichtlijn straatfeest en/of barbecue, zoals vastgesteld door de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Voldoet uw evenement niet aan bovenstaande eisen dan moet u een vergunning aanvragen. Om de vergunning aan te vragen maakt u gebruikvan het Formulier Evenementenvergunning aanvragen. U kunt tot uiterlijk 12 weken voor het evenement uw aanvraag indienen. Binnen 8 weken stuurt de gemeente u een brief met de vergunning of met een uitleg waarom u de vergunning niet krijgt.

Kosten

Soort evenement 2019
Evenementenvergunning aanvragen € 58,75