Erfgoed in Westervoort: wat is het en wat willen we er mee?

29 maart 2018
Westervoort bestaat al bijna 1300 jaar. De unieke en kenmerkende ligging van Westervoort aan twee rivieren in een grensgebied maakt dat Westervoort is zoals het nu is. Het verleden is nog steeds herkenbaar in gebouwen en landschap en wordt in verhalen, gebruiken en gewoonten doorgegeven. Dit erfgoed van het verleden geeft Westervoort zijn karakter en identiteit, het geeft herkenning voor bewoners en verrast bezoekers. Wat dit erfgoed is, wat het ons vertelt maar ook hoe we (de waarde van) het erfgoed kunnen versterken en ontwikkelen staat in de Erfgoednota Westervoort 2018-2022.

De erfgoednota

De Erfgoednota Westervoort 2018-2022 is samen met inwoners, ondernemers en instanties voorbereid, geschreven en op 12 maart 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

De nota nodigt uit om actief bezig te gaan met het behouden, het versterken én ontwikkelen van en met het erfgoed. Het erfgoed dat verbonden is met de ruimtelijke identiteit van Westervoort. In de Erfgoednota is de geschiedenis in een notendop én het cultureel erfgoed van de gemeente Westervoort beschreven. Ook zijn de visie en de ambities voor het erfgoed  benoemd.

Visie

Westervoort wil het cultureel erfgoed (laten) ontdekken, (laten) vertellen en (laten) verbinden. Hierdoor kan het erfgoed op een goede manier behouden worden en een inspiratiebron en motor zijn bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente.

Wat gaan we er mee doen?

De visie hebben we vertaald in ambities en concrete acties voor de periode 2018-2022. De komende twee jaar gaat de gemeente, met andere partijen als bijvoorbeeld de Historische Kring, onder andere graag aan de slag met

  • een publicatie  over het cultuurhistorisch erfgoed en de verhalen die hierbij horen.
  • routes die het cultuurhistorisch erfgoed verbinden.
  • Het ondersteunen van en meedenken met initiatieven die bekendheid geven aan ons erfgoed.

Maar, naast dit alles blijft het belangrijk dat het erfgoed behouden blijft. De gemeente heeft en neemt hierin een belangrijke rol. Iedereen met initiatieven en vragen over het erfgoed kan terecht bij de gemeente. De gemeente gaat ook onderzoeken welke objecten het waard zijn om gemeentelijk monument te worden.

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën die gaan over het erfgoed van Westervoort? Neem dan contact op met Evelyn Simonse: stuur een mail naar gemeente@westervoort.nl, (t.a.v. Evelyn Simonse) of bel (026) 317 99 11.

pdf Erfgoednota Westervoort 2018-2020 (PDF, 2.26 MB)