Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Ook als er een andere leidinggevende of eigenaar komt, de ondernemingsvorm verandert of u de zaak van binnen verbouwt moet u een wijzigingsvergunning aanvragen. Een drank- en horecavergunning vraagt u aan in het gemeentehuis. Daarvoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Bel (026) 317 99 11 om een afspraak te maken.

Goed om te weten

Wanneer vergunning

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als u een bestaande horecazaak van binnen verbouwt.
 • Als de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.

Wijzigen bestaande vergunning

 • Als u een bestaande horecazaak van binnen verbouwt of een terras aan uw vergunning toe wilt voegen.

Wijzigen leidinggevende

 • Als u een nieuwe leidinggevende binnen uw bedrijf komt werken.
 • Als een bestaande leidinggevende niet meer werkzaam is binnen uw bedrijf.

Tijdelijke ontheffing alcohol

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken aanvragen.  U vraagt de ontheffing per brief aan bij de gemeente.

In uw brief zet u:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • locatie waar u de alcohol wilt verkopen of schenken
 • datum en tijdstip waarop u de alcohol wilt verkopen of schenken
 • verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende

U stuurt uw brief naar:

Gemeente Westervoort
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Meenemen

Als u een drank- en horecavergunning wilt aanvragen in het gemeentehuis, dan neemt u mee:

 • Actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
 • Huur- pacht- of koopovereenkomst van het pand.
 • Plattegrond met aanduiding van de maten schaal 1:100 (inclusief de functie en oppervlakte aangegeven).
 • Plattegrond van het terras met aanduiding van de maten schaal 1:100.
 • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting (bijlage bij model A) van iedere leidinggevende.
 • Kopie van uw verklaring van Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden (niet nodig indien uw verklaring van Sociale Hygiëne in het Register Sociale Hygiëne  is opgenomen.
 • Kopie van een identiteitsbewijs van iedere leidinggevende (rijbewijs voldoet niet).
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende.
 • Eventueel een verklaring van een leidinggevende dat deze op geen enkele wijze bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd.

Aanvullend voor een paracommerciële rechtspersoon, zoals een vereniging, kerk of stichting:

 • Bestuursreglement en een lijst met barvrijwilligers die een instructie (zoals de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)) hebben gevolgd.
 • Kopie van de statuten van de rechtspersoon.
 • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting (bijlage bij model B) van iedere leidinggevende.

Als u uw bestaande vergunning wilt wijzigen, dan neemt u mee:

 • Plattegrond met aanduiding van de maten schaal 1:100 (inclusief de functie en oppervlakte aangegeven).
 • Plattegrond van het terras met aanduiding van de maten schaal 1:100.
 • Een ingevuld onderzoekformulier Besluit eisen inrichtingseisen Drank- en Horecawet.

Als u een wijziging van een leidinggevende door wilt geven in het gemeentehuis, dan neemt u mee:

 • Actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
 • Bijlage behorende bij aanvraagformulier per leidinggevende (Verklaring van een leidinggevende).
 • Kopie van een identiteitsbewijs van iedere leidinggevende (rijbewijs voldoet niet).
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende (indien het geen vergunninghouder of bestuurder betreft).
 • Kopie van uw verklaring van Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden (niet nodig indien uw verklaring van Sociale Hygiëne in het Register Sociale Hygiëne is opgenomen.
 • Uittreksel uit de Basisregistratie personen (Brp) van iedere leidinggevende
 • Indien van toepassing: verklaring leidinggevende dat deze op geen enkele wijze bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Bibob-procedure

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan de gemeente een advies aanvragen bij het Bureau.

Bel met de gemeente op (026) 31 79 911 om te vragen of de Bibob-procedure van toepassing is op uw aanvraag.

Afspraak maken

Bel met de gemeente op (026) 31 79 911 om een afspraak te maken.

Kosten

Overzicht kosten drank- en horecavergunning
Product 2021
Aanvraag drank- en horecavergunning € 518,00
Wijziging leidinggevende(n) € 216,00
Wijziging van de bestaande vergunning € 259,00
Tijdelijke ontheffing alcohol € 129,00