Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

College B&W stellen Omgevingsvisie Westervoort vast

25 augustus 2021
Dinsdag 25 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders van Westervoort de Omgevingsvisie van Westervoort vastgesteld. Daarin staan de plannen voor Westervoort voor in het jaar 2040.

De gemeenteraad neemt 23 september een besluit over de Omgevingsvisie waarin alle onderwerpen aan bod komen die voor de toekomst van Westervoort van belang zijn. Westervoort is daarmee een van de weinige gemeenten in Nederland die een Omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Inspraakprocedure

Tijdens de inspraakprocedure op de ontwerp Omgevingsvisie die van 22 april tot 3 juni liep, kwamen er met name verzoeken om meer aandacht te hebben voor woonproblematiek. In de definitieve Omgevingsvisie is hier rekening mee gehouden.

Proces

De toekomstvisie is tot stand gekomen na gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Westervoort wil in de toekomst een duurzaam thuis, een gezonde, sociale en veilige omgeving, een vitale economie en een goede bereikbaarheid voor haar inwoners realiseren.

Klaar voor de toekomst

De komende decennia komen ook veel ontwikkelingen van buiten op de gemeente af. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, de beschikbaarheid van voldoende water en waterveiligheid. In de Omgevingsvisie komen dit soort ontwikkelingen aan bod binnen het thema ‘Klaar voor de toekomst’.