Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Carbidschieten

Wilt u carbidschieten? Dat kan ook dit jaar. Er gelden wel extra regels. Zo mag het alleen op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur buiten de bebouwde kom en moet iedereen die carbid wil schieten hiervan melding doen. Ook de coronamaatregelen moeten in acht worden genomen.

Goed om te weten

Verbod binnen de bebouwde kom

Dit jaar is het verboden om carbid te schieten binnen de bebouwde kom.

Buiten de bebouwde kom

Veel gebieden buiten de bebouwde kom liggen in Natura2000 gebied en/of zijn eigendom van de Staat.

Neem voordat u een melding maakt contact met ons op, zodat u zeker weet dat de locatie die u op  het oog heeft geschikt is.

Buiten de bebouwde kom carbidschieten is toegestaan, mits:

 • U het carbidschieten bij ons heeft gemeld. Tot 23 december 2020 was het mogelijk om carbidschieten te melden. Het is nu niet meer mogelijk om dit te melden.
 • U passende maatregelen heeft genomen om te voldoen aan alle regels die van toepassing zijn bij of krachtens de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.
 • Het is verboden om tijdens het carbidschieten alcoholische drank te nuttigen.
 • U zich aan de gebruikelijke voorwaarden houdt.

Reguliere voorwaarden:

 • De bus heeft een maximale inhoud van 60 liter.
 • Er worden niet meer dan 10 bussen gebruikt.
 • De activiteit gebeurt onder toezicht van een meerderjarig persoon die ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd.
 • De afstand tussen de plek van het carbidschieten en gebouwen bedraagt minimaal 75 meter.
 • Het vrij schootsveld bedraagt minimaal 75 meter.
 • Dit terrein is eigendom van of wordt gehuurd door degene die verantwoordelijk is voor het carbidschieten.
 • Hierin liggen geen openbare paden of wegen.
 • Als het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang dient het schietterrein goed te worden verlicht.
 • Mens, dier en milieu mogen niet in gevaar worden gebracht. U dient zich minimaal aan onderstaande te houden:
  • Er wordt uitsluitend geschoten met een bal.
  • De bussen zijn zo verankerd dat terugslag wordt voorkomen.
  • De schiethoek is maximaal 45 graden.
  • Het beheer, de uitgifte van carbid en het schieten zelf mag uitsluitend door personen ouder dan 16 jaar, niet verkerend onder invloed van alcohol en drugs.
  • Het carbid wordt zo bewaard dat er geen water bij kan komen.
  • Op het schietterrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig in de vorm van droog zand.
  • Het publiek bevindt zich op minimaal 25 meter van de schietopstelling.