Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Brief aan alle inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort over aanpak ondermijning

25 maart 2019
In de gemeenten Duiven en Westervoort sturen de burgemeesters een brief aan alle inwoners in beide gemeenten. In deze brief worden de inwoners opgeroepen om te helpen bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Samen Weerbaar

De brief maakt onderdeel uit van het regionale programma Samen Weerbaar. Dit programma is ruim drie jaar geleden gestart en heeft als doel om inwoners, bedrijven en overheden weerbaarder te maken tegen allerlei vormen van georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is het doel om de criminaliteit beter aan te kunnen pakken door bijvoorbeeld aanscherping van regelgeving en betere samenwerking en informatiedeling tussen alle veiligheidspartners. Andere gemeenten in de regio Gelderland-Midden verspreiden in dezelfde periode ook berichten over ondermijning.

Georganiseerde criminaliteit is dichtbij

De oproep aan de inwoners wordt gedaan, omdat er in elke gemeente sprake is van georganiseerde criminaliteit. Drugsproductie en drugshandel, zorgfraude, witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting spelen zich vlak onder onze ogen af. Deze ondermijnende criminaliteit heeft gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Zo is bij het telen van hennep het risico op brand groot. Bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit onze samenleving de dupe.

Hoe kunnen inwoners helpen?

In de brief aan de inwoners wordt gevraagd om verdachte omstandigheden te melden. Daarnaast is het belangrijk dat mensen ‘nee’ zeggen als ze benaderd worden om mee te werken aan deze vormen van criminaliteit.

Burgemeester Arend van Hout is de voorzitter van de Stuurgroep Samen weerbaar: “We hebben onze inwoners hard nodig bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Criminelen mogen geen vaste voet aan de grond krijgen in onze wijken, dorpen en steden. Inwoners merken verdachte situaties vaak als eerste op. Het is dan belangrijk om niet weg te kijken, maar melding te doen bij politie of Meld Misdaad Anoniem”.

pdf Brief aan bewoners gemeente Westervoort (PDF, 437.42 KB)