Bomen in de gemeente

26 juni 2019
De gemeente heeft een Bomenbeleidsplan. Een onderdeel daarvan is de bomenkaart (een overzicht van alle gemeentelijke en particuliere waardevolle bomen).

In het Bomenbeleidsplan staat het belang van bomen beschreven en zijn de functies van bomen benoemd. Ook staat er informatie in over de invloed van bomen op hun omgeving.

pdf Bomenbeleidsplan gemeente Westervoort (PDF, 4.11 MB)

Bij het opstellen van dit plan zijn alle bomen geïnventariseerd en ingedeeld in een categorie:

  • monumentale bomen landelijke lijst Bomenstichting
  • waardevolle particuliere bomen
  • waardevolle gemeentelijke bomen
  • bomen van de hoofdbomenstructuur (deze bomen bepalen de structuur door o.a. identiteit en herkenbaarheid, bijvoorbeeld bomen langs de Rivierweg)
  • bomen in parken
  • bomen langs historische wegen
  • bomen op accentplekken (deze bomen zijn o.a. bepalend voor de identiteit van een plek, bijvoorbeeld de boom op het Dorpsplein)
  • bomen van de nevenbomenstructuur (dit zijn alle ‘overige’ gemeentelijke bomen, bijvoorbeeld de bomen in de Mosterdhof )

De bomenkaart is een onderdeel van het beleidsplan. Op de kaart staan alle gemeentelijke bomen en de particuliere waardevolle bomen.

pdf Bomenkaart (PDF, 2.38 MB)

Goed om te weten: voor de categorie ‘bomen van de neven boomstructuur’ is geen kapvergunning nodig. Voor alle andere bomen wel.