Bestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Westervoort mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Kijk eerst of uw plannen in het bestemmingsplan van het gebied passen.

Wat u moet weten

Wat is een bestemmingsplan

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn, en welke grond bedoeld is voor wegen en groen
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie
  • Een bestemmingsplan bestaat uit 1 of meerdere kaarten, regels en een toelichting

Bestemmingsplan geldt voor iedereen

Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.


Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen, verbouwen of uw pand anders te gaan gebruiken? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.


Totstandkoming

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie.


Overleg met gemeente

Wilt u met de gemeente overleggen of uw plannen in het bestemmingsplan passen? Of wilt u een bestemmingsplan inzien? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. Daarvoor kunt u telefonisch een afspraak maken, via (026) 317 99 11.