Als professional meedenken over jeugdzorg?

21 juni 2019
Westervoorters die werkzaam zijn in de jeugdzorg en graag met de gemeente willen meedenken over jeugdzorg nodigen wij van harte uit om deel te nemen aan een Expertgroep.

Het college van de gemeente Westervoort heeft in het coalitieakkoord het doel gesteld om voor complexere beleidszaken de dialoog te zoeken met inwoners die zelf op deze terreinen werkzaam zijn. De wethouders willen hun beleidsvoornemens graag toetsen aan de kennis en ervaring van de eigen inwoners die materiedeskundig zijn en die het interessant vinden om binnen een professionele klankbordgroep sparringpartner van het eigen gemeentebestuur te zijn. Wethouder Theo Kampschreur zoekt daarom kandidaten die met hem in gesprek willen over de uitdagingen die de gemeente heeft op het terrein van de Jeugdzorg.

Nadat de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg aan hun inwoners en gezinnen, is de vraag naar deze vorm van hulpverlening sterk gegroeid. Verantwoordelijke bestuurders zijn dan ook allemaal op zoek naar de oorzaken van de sterk toegenomen hulpvraag. Hoe kan deze mogelijk worden beperkt? Welke algemene, voor alle inwoners toegankelijke voorzieningen zouden daarvoor kunnen worden ingezet of misschien wel volledig nieuw ontwikkeld? Op welke manier kunnen partijen rond jeugd en gezinnen misschien beter met elkaar samenwerken om dreigende problematiek eerder in beeld te krijgen? Hoe zouden gemeenten hun coƶrdinerende taak beter kunnen vervullen dan nu gebeurt? Hoe krijgen alle partijen in de jeugdzorg meer en betere grip op de uitdagingen waar ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in de zorgketen voor staat?

Meedenken

Westervoorters die werkzaam zijn in de jeugdzorg en graag met de gemeente willen meedenken, kunnen zich aanmelden voor de Westervoortse Expertgroep Jeugdzorg. Daarbij wordt gedacht aan mensen die werkzaam zijn in de jeugd-GGZ, de pleegzorg, jeugdhulp met verblijf, gemeentelijke wijkteams, jeugdreclassering, begeleiders van VVE-peuters in kinderdagverblijven, leraren, huisartsen, praktijkondersteuners, gezinscoach of jongerenwerker.
Wethouder Kampschreur nodigt belangstellenden uit voor een eerste kennismaking waarbij hij graag deelt waarmee Westervoort op het gebied van de jeugdzorg te maken heeft. De manier waarop de gemeente het nu heeft ingericht en voornemens is te gaan doen. Graag hoort hij daarna van de Westervoortse jeugdzorgprofessionals wat zij daarvan vinden. Of zij zich in de aanpak kunnen vinden en herkennen. Of ze misschien totaal andere ideeƫn hebben hoe sommige zaken aan te pakken. Doel daarbij is om samen tot een samenhangend beeld te komen van een proactieve, effectieve en duurzaam betaalbare aanpak van de Westervoortse jeugdzorg.

Belangstelling?

Belangstellenden wordt gevraagd een e-mail te sturen naar j.kersten@1stroom.nl, met daarbij een korte beschrijving van de eigen functie/werkzaamheden op het gebied van de jeugdzorg.