Important message

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus gelden voorlopig aangepaste openingstijden voor de balie in het gemeentehuis:
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 8.00 - 12.00 uur. En op maandagavond in de oneven weken van 18.00 – 20.00 uur.
Voor telefonie en sociale media zijn we geopend van ma - do van 8.00 – 16.00 uur en vrij van 8.00 – 12.30 uur.

Aanmelden politieke partij

Meld uw politieke partij aan om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de aanmelding kan u doorgeven onder welke naam uw partij meedoet aan de gemeenteraadsverkiezing. De naam van de partij komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet.

Wat u moet weten

  • U moet uw partij aanmelden als de partij nog niet eerder heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen.
  • U moet uw partij aanmelden als u bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel heeft behaald.
  • Een politieke partij die al is aangemeld voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten hoeft niet nog een keer aan te melden voor de gemeenteraadsverkiezing. U kunt hier meer over lezen op de website van de Kiesraad.
  • Uw partij heeft statuten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Het opgeven van een partijnaam (aanduiding) is niet verplicht. Een politieke partij kan meedoen met een ‘blanco lijst’. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en het stembiljet. 

Meesturen

  • Als u iemand machtigt die ook de kandidatenlijst voor de verkiezingen mag inleveren stuur dan het formulier toestemming inleveren kandidatenlijst mee als bijlage.
  • Afschrift van de akte van de notaris met de statuten van de vereniging.
  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).

Kosten

U betaalt, vòòr 21 december, € 112,50 borg. U betaalt nadat u het formulier heeft ingevuld. U krijgt dit bedrag terug als uw partij bij de gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.