Aangifte van geboorte

Binnen 3 werkdagen geeft u de geboorte aan bij de gemeente waar het kind geboren is. Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest doet aangifte. Daarvoor maakt u online een afspraak:

Goed om te weten

 • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is.
 • U hoeft uw kind niet mee te nemen.
 • Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.

Ouderschap algemeen

 • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
 • Heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatisch de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.

Moeder

De wettelijke moeder kan zijn:

 • De vrouw die het kind heeft gebaard.
 • De vrouw die met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, en die bij de aangifte een donorverklaring aflegt van een anonieme donor. Zij heet dan de meemoeder of duomoeder.
 • De meemoeder of duomoeder die het kind heeft erkend.
 • De vrouw van wie de rechtbank het ouderschap heeft vastgesteld.
 • De vrouw die het kind heeft geadopteerd.

Meenemen

Maak eerst online een afspraak.

Bij de aangifte van geboorte neemt u mee:

 • Geldig identiteitsbewijs van u en de moeder (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).
 • Als u dat heeft: een trouwboekje of een partnerschapsboekje.
 • Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft maar het kind wel heeft erkend: een uittreksel van de erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Is het kind nog niet erkend? Neemt u dan contact op met de gemeente.
 • Als u dat heeft: akte van naamskeuze (als bij de erkenning van uw kind voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt).

Kosten

​Geen